Home

Projecten

Projecten van WESP kenmerken zich door het centraal stellen van de beleving en mening van kinderen, hun ouders en verdere sociaal netwerk. Projecten komen tot stand in samenwerking met (jeugd)zorginstellingen, scholen en andere organisaties die met kinderen werken. Doel is over het algemeen het stimuleren van vraaggericht werken en kwaliteitsverbetering van het aanbod.

Trainingen

Trainingen van WESP kenmerken zich door interactie, praktijkgerichte theorie en oefenen in 'real life'. Geen rollenspel, maar echte interviews met kinderen afnemen, analyseren en feedback op maat ontvangen.
Doel van de trainingen Luisteren naar Kinderen is:
- Het ontwikkelen van vaardigheden in gespreksvoering met kinderen
- Het verkrijgen van informatie van kinderen over hun belevingswereld
- Leren afstemmen van het aanbod op beleving en mening van kinderen
- Verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod

Werkwijze:

Onze trainingen zijn een combinatie van:
- Theorie over communicatie met kinderen
- Theorie over interviewtechnieken
- Individueel en interactief oefenen
- Houden van interviews met kinderen
- Analyseren van de inhoud van interviews
- Afstemmen van het aanbod op de informatie van kinderen

Doel van trainingen waarbij (ook) onderzoek gedaan wordt onder kinderen is bovendien:

-    meer inzicht krijgen in de belevingswereld van kinderen;

-    meer zicht krijgen op de mening en behoeften en adviezen van kinderen;

-    zodat kwaliteitscriteria kunnen worden geformuleerd.

Via een Train de Trainer-model kan de expertise van de training worden overgedragen aan de eigen organisatie.

De luistertraining voor het onderwijs wordt ook aangeboden door middel van e-learning in combinatie met begeleiding door een trainer, op locatie of op afstand.
De komende jaren kan e-learning in samenwerking met uw organisatie op maat ontwikkeld worden.

home