Doel, werkwijze en opbouw van de training

Het doel van de training is vierledig:

- Het ontwikkelen van vaardigheden in gespreksvoering met leerlingen
- Het verkrijgen van informatie van leerlingen over hun belevingswereld
- Leren afstemmen van het aanbod op beleving en mening van leerlingen
- Verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs

Werkwijze:

De training is een combinatie van:
- Theorie over communicatie met kinderen
- Theorie over interviewtechnieken
- Individueel en interactief oefenen
- Houden van interviews met leerlingen
- Analyseren van de inhoud van interviews
- Afstemmen van het aanbod op de informatie van leerlingen

Opbouw van de training:

De training bestaat uit 6 sessies van 1,5 uur. In totaal houdt iedereen drie interviews. Geluids- en video-opnames worden gezamenlijk beproken en door de trainer van feedback voorzien. Uit de interviews worden verbeterpunten gehaald die leerlingen genoemd hebben.