Eigen Kracht in Overijssel (I)

Omschrijving: De provincie Overijssel is een proeftuin voor Eigen Kracht. De Eigen-kracht conferenties zullen structureel ingezet worden bij crisisplaatsingen, uithuisplaatsingen en als kinderen terug naar huis gaan. WESP volgt de conferenties met onderzoek en zal ondermeer bekijken welke hulp de Overijsselse families van professionals willen hebben.

'De grens tussen bemoeizucht en zorg. Het loslaten. Het stellen van bodemgrenzen. Dat was het lastigst' (citaat van een aanmelder)

Opdrachtgever/financier: Projectgroep Eigen Kracht Overijssel en Provincie Overijssel

Resultaat: Op de grens tussen bemoeizucht en zorg. Rapportage van het onderzoek naar Eigen-kracht conferenties in Overijssel en de verhouding van Eigen Kracht tot de Wet op de Jeugdzorg.

jeugdzorg