Invoering Levensboek William Schrikker Groep

Omschrijving: De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor hulp aan kinderen met een verstandelijke handicap en hun ouders. Het project behelst invoering van Mijn Levensboek in alle regio ' s. Hiertoe worden aandachtsfunctionarissen Levensboek getraind, die hun collega ' s kunnen ondersteunen in het werken met het levensboek.

Resultaat: organisatiebreed werken met het levensboek

Opdrachtgever: Expertisecentrum William Schrikker Groep

jeugdzorg