Pleegkinder Kwaliteitscriteria t.a.v. de pleegzorg

Omschrijving: Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de mening en beleving van pleegkinderen over de pleegzorg, worden criteria geformuleerd waaraan de pleegzorg volgens pleegkinderen zou moeten voldoen.

"Een goed hulpverlener is iemand die naar je luistert en die jouw dingen begrijpt en sommige dingen kan verwoorden naar jouw ouders vanuit jouw standpunt."

Resultaat: Toegankelijke publikatie met pleegkinder kwaliteitscriteria

Opdrachtgever/financier: Ministerie van VWS, Project Trillium

Publikaties: Hoe ze er gewoon voor mij zijn

jeugdzorg