Training Vraaggesprekken "Gedoe"

Doelgroep (een deel van) het team groepsleiders dat getraind wil worden in basisvaardigheden van luisteren naar kinderen en vraaggericht werken
Sector (semi)residentieel
Doel deelnemers oefenen in het houden van "Gedoe"- gesprekken; gesprekken over conflicten en de sfeer in de groep. Door middel van interviewtechnieken leren zij hun communicatieve vaardigheden te verbeteren waardoor zij meer inzicht krijgen in de mening en beleving van kinderen. Hierdoor kunnen leiding en kinderen gezamenlijk werken aan een betere sfeer in de groep.
Frequentie 6 bijeenkomsten in 6 maanden van 3 uur
Aanmelden op inschrijving
Kosten uitsluitend materiaalkosten
Wie eigen opgeleide trainer TTT

jeugdzorg