Training "Luisteren en praten in de pleegzorg"

Doelgroep (een deel van) het team (pleegzorgwerkers) dat getraind wil worden in luisteren naar kinderen en de basisvaardigheden van vraaggericht werken
Sector pleegzorg
Doel door middel van interviewtechnieken de communicatieve vaardigheden van de deelnemers verbeteren om meer inzicht te krijgen in de mening en beleving van pleegkinderen en de >eigen= kinderen van pleegouders, zodat het aanbod beter aansluit bij hun behoeften
Frequentie 4 bijeenkomsten in 4 maanden van 3 uur
Aanmelden op inschrijving
Kosten uitsluitend materiaalkosten
Wie eigen opgeleide trainer TTT

jeugdzorg