Terugkomdagen voor trainers

Doelgroep Opgeleide trainers van de luistertrainingen, trainingen vraaggericht werken en trainingen Levensboek
Sector ambulant, (semi)residentieel, pleegzorg
Doel uitwisselen van ervaringen en opdoen van kennis over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot vraaggericht werken
Frequentie één keer per jaar
Aanmelden op uitnodiging en op inschrijving
Kosten in overleg
Wie WESP-trainers

jeugdzorg