Train-de-Trainers Training (TTT) "Werken met mijn Levensboek"

Doelgroep medewerkers die opgeleid willen worden tot trainer Levensboek en werken met thuiswonende of uit huis geplaatste kinderen: groepsleiders, pleegouders, gezinshuisouders, pleegzorgwerkers, maatschappelijk werkers, pastoraal werkers
Sector ambulant, pleegzorg, (semi)residentieel
Doel Organisaties en directe uitvoerders van zorg helpen de mogelijkheden van Mijn Levensboek in te zetten voor het werk met kinderen en families. Door deze training worden medewerkers opgeleid tot trainer Levensboek, hetgeen hen in staat stelt binnen de eigen organisatie trainingen Levensboek te geven en collega=s toe te ruste en ondersteunen in het werken met Mijn Levensboek.
Frequentie 4 dagdelen training (on the job) inclusief het geven van de eerste training >Werken met mijn Levensboek=, 2 dagdelen supervisie
Aanmelden op inschrijving
Kosten na overleg, offerte op maat
Wie WESP-trainers

jeugdzorg