Training "Werken met mijn Levensboek"

Doelgroep medewerkers van instellingen die werken met thuiswonende of uit huis geplaatste kinderen: groepsleiders, pleegouders, gezinshuisouders, pleegzorgwerkers, maatschappelijk werkers, pastoraal werkers
Sector ambulant, pleegzorg, (semi)residentieel
Doel medewerkers toerusten zodat zij in staat zijn het werken met Mijn Levensboek te integreren in hun dagelijkse praktijk en te werken met nieuw gereedschap.
Frequentie 3 of 4 dagdelen, afhankelijk van de vraag
Aanmelden op inschrijving
Kosten na overleg, offerte op maat
Wie trainers WESP/STAP of opgeleide trainer TTT uit de eigen organisatie

jeugdzorg