Kwaliteit en leerlingenparticipatie

Omschrijving: vergroten van leerlingenparticipatie door middel van vraaggericht werken; onderzoek naar kwaliteitscriteria ten aanzien van het onderwijs van leerlingen in het voortgezet onderwijs; ontwikkelen van luistertrainingen voor teams en leerlingen; ondersteunen van het kwaliteitsbeleid van scholen. Het project is voor het praktijkonderwijs, VMBO en HAVO/VWO/Gymnasium

'Wij willen leren!'

Resultaat: ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten waarmee scholen zelfevaluaties kunnen uitvoeren; feedbackonderzoek kunnen doen; luistervaardigheden van teamleden en leerlingen vergroten; vraaggerichte handelingsplannen maken; uitval van zorgleerlingen verminderen; probleemgedrag van leerlingen voorkomen; trajecten van reorganisatie, fusie of implementatie van nieuw beleid kunnen begeleiden; hun kwaliteitsbeleid samen met leerlingen kunnen toetsen en zo hun kwaliteit kunnen verbeteren; ontwikkelen van een Training Train-de-Trainersmodel waardoor scholen zelf hun teams en leerlingen kunnen trainen in luistervaardigheden.

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners/financiers: Fonds 1818, Onderwijscentrum/Praktijkonderwijs, Hofstad Horeca & Techniek (Terra College), Hofstad Lyceum, Hofstad MAVO, Montaigne Lyceum

Publicaties: Verbeter-meter, in gesprek met leerlingen in het voortgezet onderwijs om de school te verbeteren, Vraag het aan de leerlingen!, een verkennend onderzoek naar leerlingenparticipatie en de brede school in het voortgezet onderwijs.

onderwijs