Training 'Oriëntatie op vraaggericht werken'

Doelgroep IB-ers, AB-ers, (S)MW-ers, SVIB- ers plus een 'schoolmaatje' die interesse hebben om vraaggericht werken in de eigen school te verspreiden
Onderwijs primair
Doel
  • door middel van interviewtechnieken inzicht krijgen in de communicatieve vaardigheden die nodig zijn om de mening, beleving en behoeften van kinderen te achterhalen
  • in staat zijn het team te laten kennismaken met de mogelijkheden van vraaggericht werken op schoolniveau
Frequentie 5 bijeenkomsten van 3,5 uur in 5 maanden
Aanmelden op inschrijving via formulier
Wie WESP-trainers

onderwijs