Training 'Luisteren naar ouders'

Doelgroep (een deel van) het team dat getraind wil worden in basisvaardigheden van vraaggericht werken
Onderwijs primair
Doel
  • leren voeren van vraaggerichte gesprekken met ouders, zoals slecht nieuwsgesprekken, probleemgesprekken, 10 minuten-gesprekken etc.
  • door middel van interviewtechnieken de communicatieve vaardigheden van de deelnemers verbeteren om meer inzicht te krijgen in de mening en beleving van ouders, zodat het aanbod beter aansluit bij hun behoeften
Frequentie 4 bijeenkomsten in 4 maanden van 4 uur (totale investering per deelnemer: 32 uur)
Aanmelden op inschrijving via formulier
Kosten in overleg
Wie WESP-trainers

onderwijs