Oriëntatie workshops

Doelgroep iedereen die nog geen ervaring heeft met vraaggericht werken en geïnteresseerd is
Onderwijs primair en voortgezet
Doel informatie geven over vraaggericht werken en oefenen in het interviewen
Frequentie twee keer per jaar
Aanmelden op inschrijving via formulier
Kosten € 25,00 per deelnemer (minimaal 10 deelnemers)
Wie WESP-trainers, andere WESP-medewerkers en/of ervaringsdeskundigen

onderwijs