Workshop 'Leerlingen interviewen leerlingen' voor teamleden

Doelgroep

teamleden

Onderwijs

primair en voortgezet

Doel

- leerlingen leren met elkaar in gesprek te komen, te luisteren naar elkaar, hun gevoel en beleving te uiten en te leren hun mening te verwoorden en te onderbouwen
- leerlingen benutten als informant en organisatie-adviseur om de kwaliteit van de school te verbeteren
Werkwijze : lesboekje 'Verbeter-meter' voor leerlingen en een kwartetspel 'Verbeterspel' met open vragen om elkaar te (leren) interviewen. Het kwartetspel wordt door de leerlingen zelf geïllustreerd

Frequentie

naar behoefte

Aanmelden

op inschrijving via formulier

Wie

WESP-trainers

onderwijs