Specialisatie-workshops

Doelgroep iedereen die ervaring heeft met vraaggericht werken en interesse heeft om een bepaald thema rond vraaggericht werken verder uit te werken
Onderwijs primair en voortgezet
Doel verdieping van vraaggericht werken rond een bepaald thema
Frequentie elke laatste woensdag van de maand
Aanmelden op inschrijving via formulier
Kosten op aanvraag
Wie WESP-trainers en andere WESP-medewerkers en/of ervaringsdeskundigen en/of gastsprekers

onderwijs