Bijeenkomsten van kinderpanels/ leerlingenraden

Doelgroep leerlingen
Onderwijs primair en voortgezet
Doel - het vergroten van de betrokkenheid bij de school
- het verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
Frequentie naar behoefte
Aanmelden op inschrijving via formulier en op uitnodiging
Kosten in overleg
Wie WESP-trainers en andere WESP-medewerkers

onderwijs