Training 'Gespreksvaardigheden'

Doelgroep professionals en ouders
Onderwijs primair en voortgezet
Doel Training (4 bijeenkomsten) voor professionals en ouders die zich willen bekwamen in gespreksvaardig-heden met kinderen. De training kan individueel (dus hoeft niet in teamverband gevolgd te worden).
Frequentie naar behoefte
Aanmelden op inschrijving via formulier
Wie WESP-trainers en andere WESP-medewerkers