Publicaties

Eigen Kracht conferenties

pubek3De eerste ervaringen in Nederland. (2003, Fiet van Beek)

Onderzocht zijn de verwijzingen naar Eigen Kracht in de eerste jaren van het project: 2001 en 2002. Het onderzoek geeft een beeld van feitelijke gegevens rond verwijsgedrag, aantallen conferenties en gang van zaken tijdens de conferenties. Belangrijkste conclusie is dat de meerderheid van de families desgevraagd bereid en in staat zijn om een veilig plan te maken voor een hen dierbaar kind dat problemen heeft.

Het rapport maakt deel uit van een reeks van vier onderzoeken naar Eigen-kracht conferenties.

Het rapport is gratis te downloaden: ‘Eigen-kracht conferenties’ (PDF-bestand, zonder bijlagen)

Prijs: Het complete rapport (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.

Trefwoord: jeugdzorg, vraaggericht werken, eigen kracht
Prijs: € 15,00
ISBN: 90-76027-34-X

zie ook: nieuwsbericht 26 februari 2004
zie ook: het Wesp-jeugdzorg project Eigen Kracht

publicaties