Publicaties

Samen een plan maken voor leren binnen en buiten school

Resultaten van een onderzoek naar 40 leercirkels in het primair en voortgezet onderwijs en de bijbehorende plannen, in opdracht van Eigen Kracht.

Het rapport is gratis te downloaden: Samen een plan maken voor leren binnen en buiten school (PDF-bestand, zonder bijlagen)

publicaties