Publicaties

Wonen op jezelf, in contact met anderen

Resultaten van een onderzoek naar de beleving van jongeren en betrokkenen uit familie en netwerk over de behoeften aan contacten met elkaar en de rol van De Combinatie in het verstevigen van de contacten.

Meer conclusies en de aanbevelingen zijn in de rapportage te vinden.

Het rapport is gratis te downloaden: Wonen op jezelf, in contact met anderen (PDF-bestand, zonder bijlagen)
Prijs: Het complete rapport (met omslag en bijlagen) is voor 15 euro te verkrijgen bij WESP.

Trefwoorden: jeugdzorg

publicaties