Samenvatting 30 jaar WESP-werk

WESP is opgericht in 1989 om kinderen en jongeren in jeugdzorg en speciaal onderwijs een stem te geven. Onderzoek, trainingen en methodieken zijn gericht op luisteren naar kinderen, versterken van hun veerkracht en vergroten van hun maatschappelijke participatie. WESP heeft tientallen partners, medewerkers en vrijwilligers om zich heen die bijdragen leveren aan de diverse projecten.

WESP onderscheidt zich door haar onafhankelijke positie, samenwerking met partijen in het veld en onvoorwaardelijke keuze voor het kind.

Doordat WESP in haar projecten de expertise overdraagbaar maakt, worden de manieren van werken meestal succesvol geïmplementeerd.

WESP staat voor Wetenschappelijke Educatieve en Sociaal-culturele Projecten, maar is inmiddels een eigen naam geworden.

 

 

wesp