Financiers

WESP ontvangt geen reguliere subsidies, maar wel projectgebonden bijdragen van onder meer overheden, instellingen, scholen en fondsen zoals als Fonds 1818, Nationaal Fonds Kinderhulp, NSGK, Oranjefonds, Pro Juventute, Stichting Kinderpostzegels Nederland, VSB Fonds Utrecht en tientallen kleine en regionale fondsen.

Er wordt sinds enkele jaren samengewerkt met Stichting van het Kind rond vrijwel alle projecten.