Methodieken

WESP heeft ruime ervaring met het betrekken van het sociaal netwerk bij kinderen en jongeren in jeugdzorg, niet alleen in Eigen Kracht conferenties die samen met WESP ontwikkeld en onderzocht zijn, maar ook in Leercirkels, Participatiecirkels, Ontwikkelcirkels.

Met ‘Verbetermeters’ heeft WESP tientallen jeugdzorginstellingen een alternatief aangereikt voor een jongerenraad.

Eerst zelf en later in samenwerking met het Nationaal Fonds Kinderhulp organiseerden wij jarenlang de ‘Kinderhulpprijs’, waarbij uit huis geplaatste kinderen hun stem konden laten horen rond thema’s die zij zelf aandroegen. En vertaalden de uitkomsten naar boeken, themanummers van het WIJ-magazine, tentoonstellingen, presentaties.