Onderzoek

WESP heeft kinder kwaliteitscriteria ontwikkeld op basis van twintigduizend open, woordelijk uitgetypte, interviews met kinderen in jeugdzorg en mede op basis daarvan zijn Europese kwaliteitsstandaarden vastgesteld (‘Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg’ Q4C, 2011).

WESP heeft de afgelopen decennia tientallen belevingsonderzoeken uitgevoerd. Zie hiervoor de publikatielijst.

wesp