De Zeeboerderij

De Zeeboerderij biedt kinderen in of buiten de (jeugd)zorg, ongeacht handicap of beperking, logeer- en vakantieopvang. Het is een voorbeeld-project waarbij een buurt gezamenlijk een aantal kinderen opneemt in de gemeenschap.

Juist kinderen die steeds verhuizen en geen sterk sociaal netwerk hebben, hebben behoefte aan het gevoel ergens bij te horen en welkom te zijn. De Zeeboerderij kan uithuisplaatsing ook voorkómen door ouders te ontlasten.

Kinderen in de (jeugd)zorg verhuizen bijna elk jaar. Dan verliezen ze hun sociale contacten en de omgeving waar ze net aan gewend zijn. De Zeeboerderij is de stabiele factor in het leven van deze kinderen, want daar zijn ze altijd welkom. Dan kunnen ze zich eindelijk hechten.

De Zeeboerderij draagt bij aan het vergroten van het welzijn van kwetsbare kinderen, verminderen of voorkómen van kindermishandeling, ingrijpende gebeurtenissen als uithuisplaatsing en schooluitval.

De ervaringen worden overdraagbaar gemaakt in een Expertisecentrum, zodat dit inspirerende initiatief navolging krijgt.
Door dit aanbod waarbij kinderen actief bij betrokken worden, werken we aan de verbetering van de maatschappelijke participatie van deze kinderen op alle gebieden die raken aan de kwaliteit van leven: opleiding, wonen, werken, financiën, gezondheid, vrijetijdsbesteding en zingeving.

Op de Zeeboerderij:

- Meerdere huizen
- Atelier
- Werkplaats
- Speeltuin
- Overkapt verwarmd zwembad
- Tuinhuis
- Grote tuin met vijvers
- Enorm grasveld
- Aanlegsteiger aan de Leidsevaart
- Moestuin

Voor kinderen zijn we een tweede huis.

We vormen een gemeenschap waar kinderen welkom blijven.
Om beurten wonen we met een groepje kinderen in het Vaarthuis.
Ieder kind is een vast weekend per maand en een paar vakantieweken per jaar welkom.
Er zijn 4-6 kinderen per weekend.

Ieder kind kan een mentor krijgen. Er wordt voor ieder kind een ontwikkel-cirkel georganiseerd, waar met het sociaal netwerk een toekomstplan wordt gemaakt. Doordeweeks zijn er diverse groepsactiviteiten.

Onderstaande fondsen steunen de Zeeboerderij:

 

 

 

verbetermeter